STEP-gruppen

STEP-gruppen

Evaluering av SNDs kvalitetsikrende rolle under den statlige omstillingsbevilgning, ISSN 0804-8185 år 2000:

PLP gir:

  • En betraktelig styrking av omstillingsarbeidet
  • En læringsprosess som bygger opp lokal prosjektkompetanse og utviklingsforståelse
  • Et felles språk for kommunikasjon og samordning

 PLP klargjør roller og ansvar

Step-gruppen fremhever som positivt at ansvarliggjøring og strategiske roller tidligst mulig overføres til lokale aktører.