Målrettet på Stord

Kommunal Rapport, av Ragnhild Nordahl Næss:

Når et stort prosjekt skal gjennomføres på Stord, blir politikerne involvert i hele prosessen. Forarbeidet skal godkjennes av kommunestyret. Både politikere og administrasjon mener dette fører til bedre beslutninger.

Prosjektlederprosessen (PLP), som er metoden de jobber etter på Stord, er i korte trekk målrettet prosjektutvikling. Resultat og eierskap står i sentrum tidlig i prosessen. PLP legger vekt på personlig ansvar og forpliktende samarbeid.

På Stord er tankegangen slik at det er politikerne som eier prosjektene. Denne eierskapsfølelsen får de blant annet ved at de blir involvert i alle faser av et prosjekt.

Først lages en forstudie som viser prinsipper og grunnlag for et nytt prosjekt, som kan være alt fra ny kommuneplan til bygging av ny idrettshall. Denne forstudien skal så behandles i kommunestyret. Hvis de ser at dette er et bra prosjekt, lages et forprosjekt. Her utforskes konsekvenser nærmere, både kostnader og faglige vurderinger kommer inn. På nytt går saken til kommunestyret. Dersom politikerne vil at det skal gjennomføres, begynner selve iverksettingen av prosjektet.

  • Dette gir mer demokrati og politikerne får mer innflytelse i viktige prosjekter, sier ordfører Magne Rommetveit (Ap). Han mener ikke prosessen fører til mer detaljstyring, men sier at politikerne på denne måten bestemmer retning på prosjekter.
  • Vi skiller politikk og administrasjon, men har flere møtepunkter, sier Rommetveit.
  • Før risikerte vi at det ble lagt mye krefter i saker som var basert på et diffust vedtak. Store saker kunne også bli forkastet på grunn av uenighet om detaljer. Her kan man rydde dette bort underveis, påpeker han.

Opplæring
Stord begynte å bruke PLP som metode i 1999. Etter hvert har både saksbehandlere og hele kommunestyret fått opplæring i denne metoden.

  • Dermed snakker alle «samme språk». Det er fornuftig når man skal utvikle prosjekter, sier kommunalsjef Atle Bjørn Mæhle. Et to dagers grunnkurs gir en god innføring i terminologi og metodens prinsipper. Nå utdanner også kommunen interne opplæringsansvarlige. Disse kan veilede underveis i prosessen, og etter hvert også holde grunnkursene selv.

Ordfører Rommetveit mener opplæringen av politikerne har vært verdifull. Han mener det gir dem et nyttig redskap til å gjøre en bedre jobb. Rommetveit er inne i sin fjerde periode som ordfører, og merker at politikerne nå kan behandle sakene på et bedre grunnlag en tidligere.

PLP brukes ikke på alle beslutninger på Stord, men er forbeholdt de tunge utbyggingsprosjekt, organiseringsprosjekt og planarbeid.