Startsiden

PLP – fra idé til resultat

Målrettet prosjektutvikling
gir gjennomføringskraft
i endringsprosessen

Innovasjon Norge eier merkevaren PLP Prosjektlederprosessen, (PLP-metoden).

PLP Prosjektlederprosessen vektlegger prosjekteiers (nes) beslutningsprosess og målstyring ved 2 grep:

  • Hver prosjektfase er et selvstendig prosjekt
  • Prosjekteier (e) setter inn en Prosjektansvarlig i hvert prosjekt og sikrer forankring mot eier (e) og kvalitet på prosjektresultat gjennom direkte oppfølging av prosjektleder

PLP Prosjektlederprosessen er unik i tilrettelegging av god eierforankring i prosjektutviklingen og gir eierne en aktiv rolle i beslutningsprosessen.

PLP er et prosjektutviklingsverktøy hvor man jobber fleksibelt innenfor de sentrale hovedrammer som ligger i PLP metoden.  Man jobber i et konsept-, planleggings- og gjennomføringsrom. Det gis gjennom et nettverk av spisskompetanseressurser på prosjektutvikling ledelsesstøtte på spesielt målformulering og prosjektspesifikasjon. Det legges tilrette gjennom eksempelvis nettløsninger at prosjekteiere bringes inn i beslutningsprosessen på en effektiv og tidsbesparende måte.

PLP Prosjektlederprosessen s. 4-5

Kontakt: Bjørn Gustav Nielsen, tlf. 97 52 54 12 e-post: guniel@getmail.no