Rådgivere

PLP rådgivere er sertifiserte og kvalitetsikrede kursinstruktører og coacher fra utviklingsorienterte miljø i hele Norge. Alle PLP rådgivere er valgt ut fra personlige kvalifikasjoner, og de har en grunnleggende opplæring og dokumentert erfaring som prosjektleder og veileder ved utviklingsprosjekter. Samtlige rådgivere er sertifisert under Kommunal- og Regionaldepartementets statlige omstillingsbevilgning v/avd. for Regional Omstilling i SND eller i regi av plp utvikling as.

plp utvikling as, mobil 975 25 412 – e-post: guniel@getmail.no


Tom Joensen, født 1963, arbeidssted Bremanger, Sogn og Fjordane.

Sertifisert: Instruktør PLP kurs og -seminar.
Telefon: 47 61 96 41, e-post tom@joensen.no

plp utvikling har et strategisk samarbeide med Tom Joensen, i dag rådmann i Bremanger kommune.
Partene ønsker å fremme erfaringer med PLP-Prosjektlederprosessen som beslutningsmodell i såvel kommuners utviklingsarbeide som utviklingsprosjekter mellom det offentlige og næringslivet.