Referanser

STEP-gruppen

Evaluering av SNDs kvalitetsikrende rolle under den statlige omstillingsbevilgning, ISSN 0804-8185 år 2000:

PLP gir:

  • En betraktelig styrking av omstillingsarbeidet
  • En læringsprosess som bygger opp lokal prosjektkompetanse og utviklingsforståelse
  • Et felles språk for kommunikasjon og samordning

 PLP klargjør roller og ansvar

Step-gruppen fremhever som positivt at ansvarliggjøring og strategiske roller tidligst mulig overføres til lokale aktører.

Andre referanser:

Jonni Solsvik, ordfører i Andøy kommune:

«PLP var limet i prosessen»

Husbanken bruker PLP Prosjektlederprosessen som sin overordnede prosjektmodell i sitt regionale utviklingsarbeide.

Bredt anlagt PLP opplæringstiltak i Sogn & Fjordane, Aust Agder, Sør Trøndelag og Telemark gjennomført i 2010/2011/primo 2012.  250 -300 deltakere.