Produktene

For at ledelsen i både linje- og prosjektorganisasjon raskt skal opparbeide PLP kompetanse og deretter ta den i bruk i sitt eget utviklingsarbeid, er det utviklet et sett med PLP Produkter. Basert på lang erfaring fra innføring av PLP i ulike organisasjoner, kan det skreddersys et PLP tilbud som effektivt forsterker utviklingsevnen i din organisasjon.

Produkter

  • PLP seminar: et ½ dags seminar for ledere på strategisk nivå
  • PLP kurs: 2 dagers PLP kurs for prosjektansvarlige og prosjektledere
  • PLP rådgiver: (Rådgiving/work shops); støtte på strategisk og operativt nivå gjennom rådgiving og/eller workshops