Stat & Styring 3-2008; toppledelsens engasjement en suksessfaktor

Den offentliga verksamheten kan inte mekaniskt ta de privata företagens modeller för utvecklings- och projektarbete och tro att de fungerar.

Stat & Styring 3 2008 har en presis beskrivelse av PLP Prosjektlederprosessen som utviklingsmetode tilpasset offentlig sektors utviklingsutfordringer. Artikkelen utdyper brukererfaring fra Stord kommune bl.a. med en tydliggjøring av eierrollen.