Utvikling av en prosjektkultur

Utvikling av en prosjektkultur er en tidkrevende prosess. Ikke minst det statlige regionale omstillingsarbeidet i regi av Kommunal-og regionaldepartementet har synliggjort dette. Siden 1995 har mer enn 6000 personer deltatt på kurs for å tilegne seg grunnleggende kompetanse innen målrettet prosjektutvikling.

Som et ledd i utfordringen med å utvikle egen prosjektkompetanse, har den enkle beslutningen for bedrifter eller organisasjoner ofte vært å sende utvalgte medarbeidere på kurs. Tilbake i hverdagen i egen organisasjon etter fullført kurs har deltakernes reaksjon ofte vært: ” Det var et lærerikt og nyttig kurs, men organisasjonen min er ikke moden for å utnytte den kompetansen jeg fikk tilført ”.

plp utvikling har tatt konsekvensen av dette. Gjennom flere år har vi bygget opp et regionalt nettverk av rådgivere med PLP spisskomptanse. I dag representerer dette nettverket 8 kvalitetssikrede rådgivere fra Tromsø i nord til Risør i sør ( se Rådgiversiden). Likeledes er det utviklet et sett av PLP produkter som retter seg så vel mot prosjekteiere som prosjektdeltakere. Her vektlegges det unike i PLP metodikken med en entydig personifisering som gir en klargjøring av beslutningsprosessen mellom prosjekt og linjeorganisasjon, tydeliggjort ved prosjektansvarligrollen.

Vårt regionale nettverk av PLP rådgivere vil kunne bistå din bedrift/organisasjon i utviklingen av en intern prosjektkultur som vil bidra til å forsterke egne utviklingsprosesser. I denne sammenheng vil vi spesielt fremheve nytten av at det i et samarbeid mellom ledelsen i din bedrift/organisasjon og våre lokale rådgivere utvikles en eller flere PLP interncoacher.

I tillegg til å bidra til kvalitetssikringen av viktige utviklingsprosjekt, og dermed også i vesentlig grad bidra til å forsterke prosjektledelsens gjennomføringsevne, vil interncoachens oppgave over tid være knyttet til utviklingen av bedriftens/organisasjonens prosjektkompetanse.