Høgskolen i Hedemark velger PLP

Med støtte fra SND og Omstillingsprogrammet i Åmot har Høgskolen i Hedmark, avdeling Rena gjennomført prosjektet ”Høgskolen som drivkraft i omstillingsarbeidet”. Høgskolen valgte å bruke prosjektutviklingsverktøyet PLP ved planlegging og gjennomføring av prosjektet.Høgskolen har gjennomført flere prosjekt som er blitt støttet av Omstillingsprogrammet i Åmot, og også i disse prosjektene har en valgt å bruke PLP som prosjektutviklingsverktøy. Per Søberg, Høgskolen i Hedmark: «Våre erfaringer med PLP har vært så gode at utviklingsverktøyet også er blitt tatt i bruk i de fleste interne prosjekt av noe størrelse og viktighet, blant annet utviklingsprosjekt som er initiert med bakgrunn i kvalitetsreformen. Verktøyet benyttes også for prosjektene i studiet innovasjon, entreprenørskap – foretaksutvikling hvor det typisk er utviklingsprosjekt for næringsliv og eller/offentlige virksomheter som blir gjennomført.»